Reactie ING op artikel: Seinen staan op oranje voor ING, tijd om terug te keren naar het blauw van de Postbank

12 februari 2015-  Reactie ING op artikel: Seinen staan op oranje voor ING, tijd om terug te keren naar het blauw van de Postbank. Hoofd media-relaties Raymond Vermeulen wijst er onder meer op dat ING groter is dan alleen ING Nederland, iets wat ik in het artikel wel een beetje uit het oog verloren ben. Verder wijst hij erop dat terugkeer naar de Postbank lastig is.

Beste Jurgen,

Goed dat er nog mensen zijn die zich zo verdiepen in een bank. Wel wil ik een paar opmerkingen maken als dat mag.

Over de gedragingen en veranderingen noem je allerlei voorbeelden maar niet van ING. Jurgen Spelbos is reeds in 2005 bij ING vertrokken dus die kan niet als bron dienen voor hoe het in de crisis en erna ging (al doet hij wel een dappere poging in zijn boek om alles met de crisis te verbinden, maar dat is allemaal op basis van wat in de krant heeft gestaan).

Belangrijker is misschien wel dat ING meer is dan alleen Nederland. Tweederde van ING’s activiteiten bevindt zich buiten Nederland. Dus opmerkingen over ING’s business model zouden vooral moeten gaan over ING als geheel – Nederland is daar een belangrijk onderdeel van, maar niet het enige. Ik zou zeggen: volg wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gecommuniceerd over de strategie van de bank. Veel activiteiten vinden plaats in sectoren en landen waar prima groei is. In landen als Duitsland, Spanje en Italië winnen we marktaandeel en breiden we onze dienstverlening aan ZZP’ers en MKB uit. In landen met een hogere groei als Roemenië, Polen en Turkije groeien we ook harder dan de markt. En in commercial banking zijn er sectoren zoals Payments en Structured Finance waar we de expertise en ervaring hebben om te groeien.

Die diversificatie is goed om meerdere redenen: het heeft ons in de afgelopen jaren geholpen de resultaten op peil te houden terwijl de kredietverliezen in Nederland tamelijk hoog waren. Het zorgt ervoor dat we liquiditeit en kapitaal hebben om bijvoorbeeld de benodigde investeringen in IT in Nederland te doen. En de spreiding over landen zorgt ervoor dat we Nederlandse klanten ook in het buitenland kunnen helpen en dat we buitenlandse klanten in Nederland kunnen helpen.

En dan over teruggaan naar de Postbank? Dat zal lastig worden voor de Commercial Bank met 10,000 mensen in 40 landen die dat (de Postbank, JS) nooit was, of voor de ING Direct operaties met hun miljoenen klanten die als ‘oranje’ begonnen zijn – los van de kleur of het merk is dat wel degelijk het Postbank-DNA, zo daar al sprake van was. En over Nederland: is het echt zoveel anders geworden of gelopen toen het van Postbank werd omgedoopt tot ING? Ik denk dat veel van de issues die daar aan worden toegeschreven ook al bij de Postbank hoorden (zoals de ICT infrastructuur). De Europese Commissie had dan misschien wel bedacht dat we de Postbank moesten heroprichten, maar die hadden we dan moeten afstoten. En ze zagen niet echt dat in breder Europees verband ING Direct juist in veel landen de rol van de Postbank vervult.

Groet,

 

Raymond Vermeulen
Head of Media Relations - ING Group

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn