Te snel hebben we ingestemd met verschuiving van de AOW-leeftijd

12 december 2014-  Mensen die geen pensioen hebben opgebouwd zijn afhankelijk van de AOW. Het is daarom van belang dat er niet verder bezuinigd wordt op die AOW. En daarbij: alleen als de AOW een echt vangnet blijft is omschakeling van een collectief naar een individueel pensioenstelsel mogelijk. Is, in dat licht, de verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd wel wenselijk geweest? Hebben we daar, in zijn algemeenheid, niet te lichtzinnig over gedacht? Ik denk het van wel.

Mosterd
Er zijn natuurlijk al veel discussies over de AOW-leeftijd geweest en eigenlijk is dit stukje dan ook mosterd na de maaltijd. De maatregelen zijn al lang en breed genomen. Zoals het nu is geregeld krijgen mensen die na 1956 zijn geboren pas op hun 67ste AOW. En mogelijk wordt dit nog later, want die leeftijd is in de toekomst afhankelijk van de levensverwachting. Hoe langer we met zijn allen blijven leven, hoe later we met pensioen mogen. De huidige regering denkt alleen nog aan het versnellen van het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 67.

Gelaten
Vraag is echter of we ons ten volle hebben gerealiseerd wat er gebeurde toen de AOW-leeftijd werd verhoogd. Ik denk het niet. We stonden erbij en we keken er een beetje verdwaasd naar. Het is een bezuinigingsmaatregel geweest die veel voeten in de aarde had. De kabinetten Balkenende IV en Rutte I en II zijn er mee bezig geweest. Maar omdat de AOW en het pensioen zaken zijn van de verre toekomst hebben de meesten van ons zich niet gemengd in de discussie. 'Het zal wel. Het zal mijn tijd wel duren.' En wat ook meespeelde is dat de PVV zich zo fel inzette voor behoud van de oorspronkelijke leeftijd van 65. 'Als de PVV het wil dan kan het niet zo belangrijk zijn', zo hebben velen wellicht gedacht. 

Raak
Maar het gaat niet voorbij en het gaat u raken. U krijgt pas vanaf 67 jaar AOW en het aanvullende pensioen gaat ook pas dan in. De gedachte is dat we allemaal twee jaar langer doorwerken. Maar dat zal voor velen niet opgaan, om verschillende redenen.
Mensen kunnen ontslagen worden vlak voor of lang voor het bereiken van de leeftijd van 65. Iedereen weet dat het lastig is voor ouderen om werk te vinden. En er zijn vast heel veel mensen die gewoon niet meer kúnnen ergens in de periode vanaf hun zestigste. Zij moeten stoppen en als ze toch doorgaan, gaan ze er mogelijk aan onderdoor. Op een gegeven moment is de motor gewoon op en 65 jaar lijkt een juiste leeftijd, als het gaat om het prikken van een moment waarop dat voor de meeste mensen het geval zal zijn. En verder zijn er natuurlijk ondernemers en zelfstandigen die niet zo succesvol meer zijn; hun zaak kwijnt weg. Al die groepen mogen, als hun uitkering gestopt is of als ze een lage uitkering hebben, twee jaar langer op een houtje bijten.

Moeten we dit willen?
Is dit zo'n wenselijke maatregel? En is dat wel wat we willen? Ik denk het eigenlijk niet. Natuurlijk, er moet bezuinigd worden. Maar er zijn veel  andere posten waarop bezuinigd kan worden, in tegenstelling tot wat Marcel Canoy laatst ergens schreef. In ieder geval is een fundamentele discussie nodig over hoe we het pensioenstelsel in de toekomst inrichten, vooraleerst tot bezuinigingen over te gaan. En dat moet een discussie met iedereen zijn, en niet slechts met de bekende incrowd.

Referendum
Stel dat we allemaal een dag of een halve dag de tijd hadden gekregen om na te denken over het verschuiven van de AOW-leeftijd en dat we dan aan het einde van de dag hadden mogen stemmen. Ik denk dat we massaal tegen hadden gestemd.

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn