Prutonderzoek SEO voegt niets toe aan discussie over duurzaam

12 augustus 2010 - 'Mannen laten barbecue-vlees te lang op de aanrecht liggen, waardoor het bederft', zo blijkt uit onderzoek. We konden dit 'nieuws' de afgelopen dagen allemaal tot ons nemen. Te leuk voor journalisten om niet te brengen, hoe onzinnig ook. De conclusie van een onderzoek van SEO over duurzame energie is ook zoiets. 'Duurzame en fossiele energie zijn even duur' en 'Investeren in duurzame energie lonend', zo luidden de koppen in de krant. Toch blijft het wonderlijk dat media de conclusies van dit onderzoek zo makkelijk overnamen.

Gure wind komt er aan
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Regieorgaan Energietransitie; dat is een club die is ingesteld door de overheid om een transitie naar een duurzame samenleving vorm te geven. Ook de 'expertgroep' die het onderzoek begeleidt heeft, zit vol met mensen uit dit platform, (naast Derk van Wijk een duurzame ondernemer van het eerste uur). Niet zo verwonderlijk dus dat de conclusies van het onderzoek in het voordeel van duurzame energie uitpakken. Misschien zag het transitieplatform de 'gure wind' van een rechts kabinet aankomen en wil het de transitie (en de eigen baantjes) veilig stellen.

Veeg teken
Het rapport zelf, 120 pagina's dik, is volstrekt onleesbaar; dat geldt denk ik niet alleen voor mij, maar ook voor mensen die zich nog steeds met economische onderzoek bezig houden en dus waarschijnlijk ook voor journalisten. Wie er desalniettemin iets dieper induikt komt er achter dat er iets anders is onderzocht dat wat de koppen in de krant suggereren. Het startpunt van de studie is dat de CO2-uitstoot in 2050 met 80% omlaag moet zijn gebracht. De vraag is dan hoe je dit het beste kan aanpakken en wat de kosten van de opties zijn. Alternatieven die worden onderzocht zijn: investeren in duurzame energie of investeren in kern-, kolen- en gascentrales in combinatie met CO2-opslag. De conclusie is dan dat de kosten van die twee opties ongeveer even groot zijn.

Kernenergie is fossiele brandstof
Dit uitgangspunt plaatst de conclusies in een heel ander perspectief. De onderzoekers vergelijken niet 'duurzaam' en 'fossiel' maar twee manieren om de CO2-uitstoot te verminderen. 'CO2-opslag even duur als duurzame energie', was dan een betere kop geweest. De kop 'Investeren in duurzaam is lonend', lijkt de lading echter wel te dekken want de baten van de duurzame optie zijn volgens de onderzoekers "141 tot 310 miljard euro" (het staat er echt), althans in het scenario dat de rest van de wereld meedoet (er worden twee scenario's onderscheiden). Volstrekt onzinnige getallen natuurlijk, dus we moeten er maar niet teveel aandacht aan schenken. Opvallend trouwens, dat de onderzoekers spreken van "fossiele brandstoffen zoals kernenergie". Dat zegt wel iets.

Economische santenkraam
Verder is het allemaal abracadabra. Sommige zaken begrijp ik wel, maar daar stel ik dan vraagtekens bij. Zo zouden investeringen in duurzame energie meer werkgelegenheid opleveren dan die in kerncentrales omdat kerncentrales in het buitenland besteld moeten worden, zo staat er. Windmolens echter ook, zo toont de laatste aanbesteding van het ministerie van Economische Zaken aan, dus daar heeft Nederland ook niet veel aan. Elders staat weer dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat door investeringen in duurzaam, maar niet bij investeringen in kolencentrales. Waarom? Heel de santenkraam van de economische theorie wordt er bij gesleept om het onderzoek cachet te geven.

Ingewikkeld toewerken naar conclusie
Gauw de nare smaak van dit onderzoek wegspoelen. Nadenken over de toekomst van de energiehuishouding is natuurlijk zinnig, maar dit onderzoek voegt daar niets aan toe. Ten eerste is het uitgangspunt van 80% CO2-reductie in 2050 onrealistisch. Is er een serieus iemand die dat voorstaat? Waarom dan dit onderzoek? Verder is het onzinnig om zo gedetailleerd met miljardenbedragen te werken, en dan tegelijkertijd wel dergelijke grote marges te hanteren (170 miljard euro, waar hebben we het over?). Het is volstrekt onzinnig om voor alle variabelen die een rol kunnen spelen voorspellingen voor veertig jaar te maken. Ook is er duidelijk toegewerkt naar een bepaalde conclusie. Investeren in duurzaam moet miljarden op gaan leveren.

Schijnwetenschap
Verder is de vraagstelling verkeerd. De essentiële vraag is niet wat de ene extreme beleidsoptie kost in vergelijking met de andere extreme optie. Relevante vragen zijn volgens mij of, en in welke mate, we in moeten zetten op CO2-opslag en hoe snel we moeten investeren in duurzame productiemethoden als wind-, en zonne-energie, mede gezien de kosten die het met zich meebrengt? Daar hoort een soort intelligente schets of blauwdruk bij van de toekomst, geen onleesbaar rapport van 120 pagina's bestaande uit een onontwarbare kluwen van economische rimram en miljardenbedragen die het stuk een wetenschappelijkheid geven die er helemaal niet is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn