Wie zijn wij, maar hier ons wensenlijstje voor het energiebeleid in 2011

 • Een moratorium op de bouw van nieuwe grote energiecentrales, vergelijkbaar met het moratorium in de afvalbranche
 • Afschaffing van de verplichting voor Tennet om iedereen aan te sluiten die daarom vraagt
 • In rekening brengen van de kosten van een aansluiting op het net van een nieuwe centrale bij de initiatiefnemer van die centrale
 • Overheid bepaalt in de toekomst of centrales van meer dan 400 MW gebouwd mogen worden en waar ze gebouwd mogen worden
 • Overname door het ministerie van Economische Zaken van het anti-kolenwetsvoorstel van Groen links
 • Afschaffen tariefregulering voor netwerkbedrijven, introductie vaste tarieven voor komende tien jaar, of van een vast percentage stijging of daling voor de komende tien jaar, of naar analogie van maximale huurstijging, introductie van een percentage waarmee de tarieven het komend jaar mogen stijgen of moeten dalen, door de minister van Economische Zaken
 • Introductie van een verplicht aandeel duurzame energie voor energieleveranciers
 • Afpakken van subsidiegeld van Bard, bij de eerste de beste gelegenheid (bijvoorbeeld overschrijding van één of andere termijn) en toekenning subsidiegelden aan Nederlandse bedrijven, in weerwil van eventuele eisen rondom Europese aanbestedingen
 • Oprichting van een permanente commissie die namens het Parlement de Gasunie en Tennet in de gaten gaat houden met het oog op het beperken van de financiële risico's waaraan deze organisaties de Nederlandse belastingbetaler blootstellen
 • Opheffing Energiekamer van NMA na afschaffing van tariefregulering, resterende werkzaamheden onderbrengen bij ministerie, toezicht op benadering consumenten door energiebedrijven helemaal overhevelen naar Consumentenautoriteit
 • Keiharde aanpak van misleiding van klanten door energiebedrijven.Three strikes out, dat wil zeggen vergunning afpakken. Onterecht overzetten van klanten of blijven afschrijven bij mensen die geen klant meer zijn: one strike out
 • Debat in het Parlement over de vraag of we toe moeten naar een toekomst met veel kleinschalige duurzame energieproductie overal verspreid in het land, waar burgers in participeren en ook financieel van profiteren, of naar een toekomst met overal in Europa dikke hoogspanningskabels die gebruikt worden om duurzaam opgewekte stroom van heinde en verre mee aan te slepen, stroom die opgewekt is door mega-installaties van grote bedrijven, die vervolgens ook alle winsten van die duurzame stroom opstrijken. OK, we geven toe, zo geformuleerd is het een retorische vraag. Maar het gaat erom dat het Parlement zich erover uit spreekt, omdat dit een wezenlijke maatschappelijke vraag is, zodat voorkomen wordt dat de visie van de grote bedrijven en Tennet werkelijkheid wordt voordat iemand zich daarover uitgesproken heeft
 • Weghalen van elke bemoeienis van de netbeheerder bij het vaststellen van de meterstanden. Dat is louter een zaak tussen de energieleverancier en de klant
 • Geen enkele cent belastinggeld naar de bouw van nieuwe kerncentrales, ook niet voor het uitbaggeren van havens of de aanleg van wegen. De eigenaren van Delta en andere initiatiefnemers bij voorbaat volledig verantwoordelijk stellen voor alle schade aan het milieu en anderszins die als gevolg van de bouw van de centrales ontstaat. Dat wil zeggen dat de Zeeuwen, als eigenaar van Delta, de rest van de eeuw zullen moeten bloeden als het misgaat. Waarom zouden we solidair met hen zijn als ze zelf beslissen om deze risico's aan te gaan, iets wat ze niet hoeven te doen en iets wat ook geen enkel maatschappelijk belang dient?
 • Afschaffing van alle innovatiesubsidies. Er wordt veel te veel zogenaamd geïnnoveerd in dit land. Innovaties moeten zichzelf bewijzen en als ze zichzelf niet bewijzen zijn het blijkbaar niet zo'n zinvolle innovaties
 • Herintroductie subsidie voor zonnepanelen voor particulieren, maar dan in de vorm van een fikse korting op de aanschafkosten, niet dat gedoe met die subsidie per kWh
 • Mogelijk maken van saldering vóór de meter voor groepen burgers die gezamenlijk een duurzame energie-installatie in de wijk willen oprichten, in lijn met het initiatiefwetsvoorstel van PVDA-Kamerlid Samsom (wat neerkomt om een belastingvrijstelling voor het gebruik van zelf-opgewekte stroom, net zoals je geen belasting over de bloemkool uit eigen tuin hoeft te betalen)
 • Afschaffing energiebelasting voor groene stroom en groen gas, introductie normale belastingtarieven voor grootverbruikers
 • Geen geld voor klimaatadaptatie naar ontwikkelingslanden.
 • Alleen gasopslag in stabiele gasvelden. Heroverweging van noodzaak tot gasopslag in Bergermeerpolder
 • Ruim baan voor oprichting lokale energiebedrijven. In alle opzichten stimuleren, behalve door het geven van subsidie
 • Geen introductie van witte certificaten, geen sancties op negeren van energielabel bij verkoop huis, geen verplichtingen voor huiseigenaren (zet allemaal geen zoden aan de dijk)
 • Iets wat volstrekt onrealistisch is maar wellicht toch wel gewenst: afschaffing van het Europese emissiehandelsstelsel. Waarom zou je niet eens met zijn allen kunnen zeggen: 'Wat we nu gedaan hebben was toch niet zo'n goed idee? Laten we het maar terugdraaien en iets anders verzinnen om CO2-uitstoot te beperken.'

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn