Verhagen II, hij hoeft alleen nog maar de juiste beslissingen te nemen

Verkeerd spoor
Verhagen is op het verkeerde spoor gezet. Een aantal jaren geleden ging een groot deel van de Kamer zich ineens afzetten tegen exploitatiesubsidies, zoals de SDE. Dat was terecht. En iedereen ging ineens pleiten voor innovatiesubsidies. Maar dat was alleen maar omdat politici het gevoel hebben dat ze altijd met alternatieven moeten komen. Verhagen is daardoor gaan geloven dat innovatie echt heel belangrijk is, ook omdat hij wel behoefte had aan een soort visie die hij kan gaan etaleren. Er is echter teveel nadruk op innovatie en op R&D komen te liggen.

Dit stuk is een vervolg op: OPINIE: Verhagen, niet de X-factor maar eigenlijk wel een goede minister

Afbreken
De economie draait echter vooral op de oude vertrouwde producten en daar moet ook een groot deel van de groei vandaan komen. Innovatieve producten zullen nauwelijks tot groei bijdragen. Innovatieve subsidies zijn daarenboven veelal net zo zinloos als exploitatiesubsidies. Innovatie dwing je niet af door het geven van een zak geld. Daarnaast moet er ook een hoop worden afgebroken voordat er iets nieuws kan ontstaan, zo leert bijvoorbeeld de theorie van creative destruction van Schumpeter. En juist daarin is Verhagen ook niet zo goed. Hij zou er goed aan doen, om een voorbeeld te noemen, om veel meer afstand te nemen van de belangen van grote bedrijven en de deur dicht te houden voor alle managers die van een paar straten verderop in Den Haag komen aanwaaien.

Oude stempel
Een goede politicus dus, omdat hij bereikt wat hij wil. Verhagen heeft nu zijn zinnen gezet op de bouw van een tweede kerncentrale. Hij heeft te weinig oog voor duurzaamheid en voor het milieu. Wat dat betreft is hij een politicus van de oude stempel. Er is bijna geen een politicus van die generatie die milieu echt belangrijk vindt. Waarschijnlijk omdat ze allemaal nog teveel zijn opgevoed met het idee dat Nederland opgebouwd moest worden. Hoe meer er gebouwd wordt hoe beter het is. En dat opbouwen moet met grote fabrieken en energiecentrales.

Kernenergie
Toch lijkt Verhagen wel bij te trekken. Hij lijkt meer oog te krijgen voor het belang van duurzaamheid en decentrale energie. Zo had hij laatst geen overwegende bezwaren meer tegen saldering vóór de meter, gaat hij biomassa-bijstook min of meer verplicht stellen en lijkt hij serieus een leveranciersverplichiting in te willen voeren. Het voordeel van al die nadruk op innovatie is dat hij veel in contact komt met jonge, innovatieve ondernemers en hun ideeën. Ik denk dat Verhagen, als hij voldoende tijd van regeren krijgt en als de beslissing over Borssele II niet al te snel genomen kan worden, nog wel terugkomt op zijn kernenergie-standpunt. Want kernenergie is moeilijk te verenigen met het idee van rentmeesterschap, wat binnen het CDA zo'n belangrijk uitgangspunt is. En Verhagen is een echte CDA-er.

Oproep
Hopelijk gebeurt zo'n bijstelling nog tijdens zijn ministerschap. De tragiek is echter dat veel CDA-leiders pas bij zinnen komen als ze al lang en breed zijn afgetreden. Zo is Van Agt zich ineens heel druk gaan maken over het lot van Palestijnen en is Lubbers, sinds hij premier-af is, altijd al heel begaan met het milieu geweest. Een oproep onzerzijds: 'Maxime, leer hiervan en maak nu de keuzes die moreel goed zijn en niet pas als u minister-af bent en u driftig op zoek bent naar een bezigheidstherapie voor de stille uurtjes.' Uiteindelijk zijn de morele keuzes die iemand in het leven maakt toch de enige daden waar hij of zij echt op afgerekend kan worden.

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn