Peter Terium (Essent) verwart zijn eigen belang met dat van ons

20 september 2011 - Bestuursvoorzitter Peter Terium van Essent zegt dat Nederland de kolencentrale in de Eemshaven echt nodig heeft. Dat is niet zo. Er zal de komende jaren een groot overschot aan capaciteit voor stroomopwekking ontstaan. Daarnaast is het nodig dat Nederland omschakelt op duurzame vormen van energieopwekking, en nieuwe kolencentrales belemmeren die omschakeling. Terium zegt in een ingezonden stuk in de Volkskrant dat de bouw van de nieuwe centrale goed is voor het milieu, omdat die oude kolencentrales vervangt. Dat is ook niet zo. Terium weet dat best; hij haalt het belang van Essent en moeder RWE en dat van de Nederlandse maatschappij door elkaar.

Overschot
Er is nu al een groot overschot aan capaciteit voor de productie van stroom en dit overschot zal de komende jaren alleen nog maar groter worden. Er zijn nog veel centrales in aanbouw en bedrijven hebben nog allerlei wilde plannen, zoals de bouw van een grote kerncentrale. De vraag naar stroom zal zich de komende jaren hooguit stabiliseren, onder meer door alle besparingsinitiatieven en door de economische situatie. In de ons omringende landen spelen min of meer dezelfde processen, dus export zal het overschot niet kunnen laten verdwijnen. Soms wordt gezegd dat de sluiting van Duitse kerncentrales mogelijkheden biedt voor Nederlandse export, maar de Duitsers zullen hun capaciteit snel weer op peil brengen. Die zullen zich niet afhankelijk van Nederland of Frankrijk maken. We hebben de kolencentrale van Essent dus niet nodig.

Tijd zat voor duurzaam
Het zal lang duren voordat het overschot aan capaciteit verdwenen is: zo'n twintig jaar of langer. En dat terwijl een omschakeling naar een duurzame energiehuishouding nodig is. We zouden geen conventionele centrales meer moeten bouwen; alleen duurzame energiecentrales. Soms zeggen voorstanders van vieze stroom als Terium dat we kolen-, gas- en kerncentrales nodig hebben omdat we niet in één keer kunnen overschakelen op duurzame energie. Dat laatste is waar, maar daarvoor hoeft er niet te worden bijgebouwd. Als we bestaande conventionele centrales laten draaien totdat ze aan het einde van hun levensduur zijn, vergt de bouw van nieuwe duurzame energie-installaties (om in de vraag naar stroom te kunnen voorzien) geen buitengewoon grote inspanning, iets waar we in Nederland niet van lijken te houden. Alleen een deel van de gascentrales zal op den duur weer vervangen moeten worden.

Slecht voor milieu
Ook het argument dat de nieuwe kolencentrale goed is voor het milieu deugt niet. Terium zegt dat die oude kolencentrales gaat vervangen. Ik geloof Terium pas als hij zegt dat hij de stekker uit de Amercentrale trekt op het moment dat de centrale in de Eemshaven in gebruik wordt genomen. Dat gaat hij echter niet zeggen, want Essent heeft net flink geïnvesteerd in de Amercentrale. Ook andere bedrijven zullen hun kolencentrale niet sluiten omdat Essent toevallig een nieuwe heeft gebouwd. Een groot deel van de capaciteit zal inderdaad van het net moeten door het grote overschot, maar dit zal waarschijnlijk duurzame warmtekrachtkoppeling zijn, iets waarvoor Cogen en anderen ons al vaak gewaarschuwd hebben. De kolenboeren zullen hun vieze stroom tegen dumpprijzen op de markt brengen, omdat ze hun centrales koste wat het kost willen laten draaien. Dit zal ten ook koste gaan van andere duurzame initiatieven omdat die vaak alleen rendabel zijn bij wat hogere prijzen. Het is wel goed voor de consumentenprijs.

Zekere schade
En zelfs als de nieuwe centrale oude centrales zou vervangen en als die nieuwe centrale een tandje schoner is in termen van luchtuitstoot, of zoiets, dan wordt die winst teniet gedaan door de grote schade aan de Eems en het Waddengebied. Er wordt straks warm water geloosd op de Eems dat het een lieve lust is en veel te grote schepen varen af en aan met kolen door een uitgebaggerde en daardoor gruwelijk verminkte Eems. Dat is zekere schade die op zal treden, om met de tegenstanders van schaliegas te spreken. En trouwens de bouw van die monsterlijke installatie op zich heeft waarschijnlijk al tot een CO2-uitstoot geleid die alle toekomstige winst teniet doet.

Huilie-huilie
Terium heeft nog andere argumenten. De regering en het bedrijfsleven wilden zo graag een kolencentrale; dus we moeten nu niet zeuren, is zo'n beetje de teneur van zijn redenatie. Ten eerste is het de vraag of de toenmalige regering van CDA en PVDA die centrales echt wilde. De vergunningen waren al zo'n beetje verstrekt door obscure milieudiensten voordat iemand het goed en wel doorhad. En het Parlement is er al helemaal niet bij betrokken geweest. Ten tweede, als de regering iets wil is het niet zo dat iedereen juichend van blijdschap langs de kant van de weg moet gaan staan. Kolencentrales en kerncentrales kunnen beter niet meer gebouwd worden; daar is iedereen met verantwoordelijkheidsgevoel het over eens, wat de regering ook vindt. Die vergunningen hadden nooit verleend mogen worden. Dat vindt de Raad van State trouwens ook.

Essent, ben een vent!
Kortom: de argumenten van Terium slaan nergens op. Hij praat onzin. Terium haalt zijn eigen belang en het belang van de maatschappij door elkaar, bewust of onbewust. Hij is bestuursvoorzitter van een groot concern (nu nog alleen van Essent, straks van heel RWE) en het is zijn taak om te zorgen dat dat bedrijf overeind blijft. Daar is op zich niets mis mee. Stoppen met de bouw van de kolencentrale zou tot grote schade leiden voor RWE en het zou de penibele situatie waarin het concern zich al bevindt nog verder verergeren. Dat is de reden dat RWE de centrale open wil houden. Prima, maar zeg dat dan gewoon. Doe dan niet alsof de centrale in ons belang is, want dat is ie niet. De centrale is slecht voor de natuur in het noorden, slecht voor het milieu, niet nodig voor de energievoorziening en het belemmert een omschakeling naar een duurzame energiehuishouding.

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn