Energiebelasting zou alleen geheven moeten worden bij aankoop stroom van energiebedrijf

18 oktober 2011 - Stel iemand heeft een zonne-energie centrale ergens op een veldje nabij zijn huis. Hij slaat de stroom op in een accu en neemt de accu, als hij vol is, mee naar huis. Daar kan hij de stroom naar hartenlust gebruiken. Het is zijn eigen stroom; hij hoeft die dus niet meer elders te kopen. Nu is dit gedoe met die accu's natuurlijk een beetje omslachtig want er ligt natuurlijk een heel netwerk in de grond. Makkelijker is het om de stroom op het net zetten, en het er thuis weer vanaf halen. Is er een principieel verschil? Nee. De stroom blijft gewoon van hem. Alleen de manier waarop hij die vervoert is anders.

Transport is geen verkoop
De producent van duurzame energie zou daarom eigenaar moeten zijn en blijven van de stroom die hij opwekt, waar dat ook is en ook al zet hij die stroom bij zijn veldje op het net. Nu is dat in de praktijk niet zo. De kleine producent zal de stroom van de zonne-energie centrale of het windmolenpark verkopen zo gauw die het op het net wordt gezet. En thuis zal hij de stroom weer moeten kopen van het energiebedrijf. Dit is de overbekende barrière voor het van de grond komen van duurzame energie-projecten: hij krijgt slechts 5 cent voor de stroom uit zijn groene weide, maar hij betaalt thuis nu ongeveer 23 cent per kWh vanwege energiebelasting, BTW en allerlei winstopslagen.

Eigendomsrecht
Er moeten volgens mij twee dingen gebeuren om die barrière op te heffen. Eerst zou gesteld moeten worden dat de producent eigenaar blijft van de stroom die hij op het net zet, zolang hij die niet verkoopt. Die stroom zou hij dan niet meer in hoeven te kopen van het energiebedrijf als hij thuis de wasmachine aanzet. Ofwel: de meterstand zou verminderd moeten worden met de energie die iemand zelf elders opwekt. Vervolgens zou saldering moeten worden toegestaan voor alle stroom die iemand zelf heeft opgewekt, waar dat ook is.

Geen gezeul
De vergelijking die veel gemaakt wordt is met een volkstuintje. Iemand verbouwt daar bloemkolen. Als die rijp zijn neemt hij ze mee naar huis en hij eet ze op, of hij gaat ze verkopen. Dat is zijn recht, want de bloemkolen zijn van hem. Dat is dus een situatie vergelijkbaar met het gezeul met een accu. Zo zou iemand die zelf stroom opwekt die ook zelf moeten kunnen gebruiken, ook al wekt hij die stroom buiten het huis op en zet hij deze op het net. De stroom blijft van hem. Hij moet die stroom alleen nog even wegbrengen. Die moet vervoerd worden over de elektriciteitweg, ofwel het netwerk, om ze thuis te krijgen.

Campina-melk
Natuurlijk is het zo dat stroom in tegenstelling tot de bloemkolen niet individueel te herleiden is tot de stroom van een bepaalde producent zodra die op het net wordt gezet. Maar dat maakt niet uit. Stroom is een volstrekt homogeen product. Elektronen zijn elektronen. Het maakt ook niet uit welke stroom de afnemers precies uit zijn stopcontact krijgt. Net als de melk van boeren in de grote Campina-vrachtwagen wordt gegooid als die bij de boer wordt opgehaald. Stel dat het woonhuis van een boer ergens anders is dan zijn boerderij. Dan zou Campina het volste recht hebben om dezelfde hoeveelheid melk die de boer heeft ingevoed bij zijn boerderij gratis en voor niets af te leveren bij zijn woonhuis, wellicht tegen een vergoeding voor het transport. Logisch zou derhalve zijn dat de producent van zonne- of windenergie wel transportkosten betaalt.

Proefproces
Dus niets houdt ons tegen om de stroom die de kleine producent thuis gebruikt aan te merken als zijn eigen stroom. Er moet, in andere woorden, een loskoppeling komen van het moment van verkopen en het moment dat iemand stroom op het net zet, en er is ook een goede juridische reden om dit te doen. En die reden is het eigendomsrecht. Iemand mag stroom die hij zelf opwekt voor eigen gebruik gebruiken. De kleine producent zou alleen een verkoopovereenkomst moeten aangaan voor de stroom die hij overhoudt, nadat hij zijn eigen verbruik afgetrokken heeft van zijn productie. Als hij dan nog wat overhoudt is dan bedoeld voor de verkoop.

Saldering
Nu is het zo dat energiebelasting moet worden betaald over het verbruik, en niet over de stroom die is aangekocht van het energiebedrijf. Dus energiebelasting moet in principe ook betaald worden over stroom die zelf is opgewekt. Een idiote situatie, want volgens mij zou dat betekenen dat ook energiebelasting over de stroom van de fietsdynamo moet worden betaald, of over die van de handknijper. Het is echter wel het energiebedrijf die de belasting int. Die zou dus eigenlijk moeten weten wat we thuis allemaal verbruiken, ook als dat stroom is die niet door het bedrijf verkocht is. Dat is een ongewenste inmenging in de privacy van het huishouden. Saldering stelt mensen echter nu al in staat om tot 5000 kWh die zelf is opgewekt van het verbruik af te trekken, dus niet van de aankoop van het energiebedrijf.

Absurde situaties
Een huishouden dat meer opwekt en verbruikt dan 5000 kWh moet dat eerst verkopen aan het energiebedrijf tegen een lage prijs en dan weer terugkopen tegen een hoge prijs. Absurd. En ook iemand die stroom buiten de meter opwekt kan dit nu niet salderen met zijn eigen verbruik. Stel dat die stroom in handen blijft van de producent, zoals we boven voorstelden. Dat leidt tot de absurde situatie dat het energiebedrijf over meer kilowatturen energiebelasting moet heffen dan het aantal kilowatturen dat het verkoopt aan dit huishouden. De kleine producent die 6000 kWh per jaar verbruikt en 5000 kWh elders opwekt hoeft in dit voorstel maar 1000 kWh aan te kopen van zijn energiebedrijf. Maar omdat hij dit niet mag salderen voor de energiebelasting moet hij over 6000 kWh energiebelasting betalen.

Verandering
Dat zou veranderd moeten worden. Iemand zou de stroom die van hem is moeten kunnen aftrekken niet alleen van de aankoop van het energiebedrijf, maar van zijn eigen verbruik voor zover dat van belang is voor het bepalen van de hoogte van de energiebelasting. Ofwel saldering zou moeten worden uitgebreid tot zelfopwek buiten het huis, waarbij het dus mogelijk moet zijn dat die stroom wel op het net wordt gezet maar niet wordt verkocht.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn