Schaliegasboringen moeten verboden worden

18 oktober 2011 - De winning van schaliegas en ander gas dat zit opgesloten in hard gesteente moet verboden worden. De Tweede Kamer zou daartoe na het overleg van 27 oktober aanstaande moeten besluiten. De argumenten zijn bekend (zie beneden). Het heeft geen zin om nog eens uitgebreid te discussiëren over alle voor- en nadelen en over de vraag of er nu sprake is van een kans van 0,37 of 0,38 op een aardbeving met een kracht van 3,7 op de schaal van Richter. Iedereen voelt aan dat de winning van schaliegas niet deugt, nergens voor nodig is, een hoop overlast geeft en ook grote risico's voor de drinkwatervoorziening met zich meebrengt. Het is gewoon tijd voor een verbod. Klaar.

Argumenten
Hier de argumenten tegen op een rij. Er zijn er mogelijk nog veel meer. Argumenten voor konden we eigenlijk niet verzinnen, behalve misschien wat extra belastinginkomsten op korte termijn.

  • De boringen leiden tot veel overlast voor omwonenden
  • Door de boringen wordt waardevol natuurlandschap vernietigd
  • De boringen kunnen leiden tot ernstige vervuiling van grondwater, mogelijk met radioactieve deeltjes
  • Grondwater is in het oosten en zuiden van Nederland de bron van drinkwater
  • We hebben het gas niet nodig, ondanks de dalende opbrengst van het Slochterenveld in Groningen. Er is de afgelopen jaren, en er wordt de komende jaren veel geïnvesteerd in nieuwe aanvoerroutes voor aardgas, zoals de nieuwe LNG-terminal op de Maasvlakte en de Nordstream-pijpleiding die gas vanuit Rusland naar hier kan brengen
  • Angelsaksische mijnbouwbedrijven zijn in het algemeen gesproken niet te vertrouwen en zullen geen respect hebben voor de belangen van de bewoners en voor het landschappelijk schoon
  • De winsten vloeien naar het buitenland.
  • Er is grote weerstand bij zo'n beetje iedereen in Nederland tegen deze vorm van energie-winning

Brevet van onvermogen
Als de regering niet tot een verbod overgaat is dat eigenlijk wel het definitieve brevet van onvermogen van Nederlandse bestuurders om van Nederland een welvarend land te maken waarin het ook voor onze kinderen en kleinkinderen prettig leven is. Voor dat laatste is het van belang dat groen, natuur en open ruimtes zoveel mogelijk behouden blijven en dat er af en bepaalde economische activiteiten simpelweg verboden worden. Daar hoort overigens ook de bouw van mega-stallen bij. De winning van schaliegas en ander gas uit gesteenten zal mogelijk op korte termijn tot wat extra belastinginkomsten leiden, maar de nadelen op korte én lange termijn wegen daar niet tegenop.

Economische zelfmoord
Op lange termijn wordt het economisch potentieel van een land uitgehold als er onvoldoende aandacht is voor het belang van een prettige leefomgeving voor de bewoners. Sterker nog: in een tijd waarin mensen steeds meer belang hechten aan de kwaliteit van hun woonomgeving is het economische zelfmoord om heel het land vol te bouwen met snelwegen, boortorens, megastallen en tuincentra en om op die manier alle natuur om zeep te helpen. Aangezien het precies dit laatste is waar de huidige regering zich voornamelijk mee bezig houdt pleegt deze regering, die zoveel belang zegt te hechten aan economische groei, feitelijk economische zelfmoord.

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn