Hou d'r maar mee op, problemen stapelen zich op voor viesgas-winningsbedrijven

11 november 2011 - De tegenstanders van de winning van schaliegas in Boxtel kregen recentelijk gelijk van de rechter in Den Bosch. Interessant daarbij was dat de rechter stelde dat een tijdelijke vergunning voor dit project niet volstaat. Na de proefboringen zou er immers de daadwerkelijke winning volgen. Dit betekent dat de vergunningsprocedure opnieuw doorlopen moeten worden en nu een stuk grondiger dan voorheen. Het kan betekenen dat het mijnbouwbedrijf Quadrille nu een MER-rapportage moet gaan maken, nog voordat ze aanvangt met de proefboring, zo zegt Jan Juffermans tegen Energieenwater.net.

Stuiterende gemeente
De tegenstanders van de winning hadden geluk dat ze de Rabobank aan hun zijde hadden. Die heeft zojuist een groot landelijk datacentrum gebouwd in Boxtel, vlak bij een van de beoogde locaties, die in Boxtel, dus die zit niet echt te wachten op de komst van een mijnbouwbedrijf, dat vlak daarnaast gaat boren naar schalliegas, met alle risico's van dien. "De advocaat van de Rabobank komt alle lof toe", zo zegt Juffermans. Hij had acht punten, die hij één voor één afliep. "Bij de eerste stuiterde de gemeente al". De rechter vond punt 1 al voldoende om de tegenstanders in het gelijk te stellen, wat ging over de vraag of de activiteiten tijdelijkheid zijn of niet.

Veel of weinig
De vraag of er een MER nodig is lijkt af te hangen van de schaal van de productie van de winningsputten, zo zegt Juffermans. Die is echter van te voren niet bekend. Sommige deskundigen stellen dat er mogelijk slechts een week lang gas uit de put zal komen. De ervaringen in de Verenigde Staten leren in ieder geval wel dat er steeds opnieuw gefrackt moet worden en dat er ook steeds opnieuw putten moeten worden gebouwd. Het zou dus echt om kleine hoeveelheden kunnen gaan. Dit zou dus wel kunnen betekenen dat een MER niet nodig is.

Beetje onzin
Minister Verhagen leek zich de mogelijke consequenties van de rechterlijke uitspraak woensdag, tijdens een debat over het onderwerp, niet goed te beseffen. Want als de proefboringen en de daadwerkelijke winning als één project worden gezien, dan betekent dat ook dat een zogenaamde nulmeting en een MER-rapportage al op orde moeten zijn voor aanvang van de proefboring. Groenlinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren vroeg herhaaldelijk om die nulmeting. Verhagen stelde dat het onderzoek wat hij laat doen naar de effecten van de winning van schaliegas al een soort nulmeting is, maar dit lijkt een beetje onzin te zijn. Het onderzoek zou een meer algemener karakter moeten hebben, zo zegt Fleur de Huu van Haaren Schaliegasvrij. Daarbij komt dat de risico's van een proefboring het grootst zijn, want juist dan kan het bedrijf op allerlei onverwachte zaken stuiten. De rechter vond dit laatste een zeer interessant punt, zo zegt Juffermans.

Duurzaamheidsprincipe
En daarnaast is er nog het mogelijke probleem van die leidingen in de grond, die achterblijven als de winning voorbij is. Het is een zaak van de grondeigenaar en het mijnbouwbedrijf, zo zei Verhagen. Is dat zo? Heeft de gemeente hier niets over te zeggen, als verstrekker van een eventuele milieuvergunning? Zowel het achterlaten van de pijpen als het weghalen ervan kan tot schade voor het milieu leiden. Want als ze weggehaald worden, ontstaan er gaten die kunnen leiden tot lekkages van methaan of wat dan ook. Als ze blijven zitten worden ze afgedicht met cement. Het duurzaamheidsprincipe schrijft voor dat we de generaties na ons niet opzadelen met dergelijke onomkeerbare 'erfenissen". Op grond hiervan kan gesteld worden dat winning van schaliegas verboden zou moeten worden. Maar dat zou dan ook moeten gelden voor de winning van gewoon gas en voor de winning van aardwarmte.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn