RWE/Essent kan klapper maken en ellende van zich afschudden door te stoppen met kolencentrale

15 november 2011 - Het zou wel een stunt zijn: als RWE/Essent zou stoppen met de bouw van de kolencentrale. U denkt nu wellicht: dat gaat niet gebeuren. Het bedrijf heeft er al zo veel geld in gestoken. Maar stel dat de directie er toch toe zou besluiten. Zou dat niet tot een enorme goodwill in Nederland leiden? Wellicht dat de baten voor het concern uiteindelijk nog wel groter zijn dan de kosten.

Apegapen
Het gaat niet echt goed met RWE, zoveel is al wel duidelijk. De verplichte sluiting van de Duitse kerncentrales hakt erin en daarnaast krijgt het concern ook nog een flinke belastingheffing voor zijn kiezen. RWE procedeert wel op allerlei manieren tegen die belasting, en krijgt nog gelijk ook van de rechter, maar toch. Het concern lijkt een beetje op apegapen te liggen, murw gebeukt door de politiek en de felle oppositie tegen alle kolenenergie-initiatieven. De financiële resultaten zijn ook niet over naar huis te schrijven. Steun wordt gezocht bij Gazprom, wat meer op een wanhoopsdaad lijkt dan op een weldoordachte slimme strategie.

Verstard denken
Wat dat betreft heeft het bedrijf veel te lang vastgehouden aan de oude vertrouwde kolen- en kernenergie, en het plukt daarvan nu terecht de wrange vruchten. De bouw van kolencentrales wordt nauwelijks nog geaccepteerd, in ieder geval niet door de mensen die er verstand van hebben. De manier waarop er tegenaan wordt gekeken zal lijken op de houding ten opzichte van rokers nu. Je doet het gewoon niet meer. Het is not done. De oppositie tegen die plannen kost RWE ook daadwerkelijk klanten. Mensen als Jan Rotmans en organisaties als Greenpeace moedigen klanten van Essent aan om over te stappen naar een ander energiebedrijf. Ik ben geen imago-expert, maar ik kan me voorstellen dat het imago een flinke knauw heeft gekregen door alle negatieve publiciteit. Iemand die wel een imago-expert is zegt dat Essent met vuur speelt door met dubbele tongen te spreken.

Goodwill
Er moet dus iets gebeuren. De kans is anders niet denkbeeldig dat het concern door zijn hoeven zakt of gedwongen wordt zich helemaal op te laten slokken door Gazprom. Wat zou er mooier zijn dan dat RWE de kolencentrale die in aanbouw is in de Eemshaven vaarwel zegt? Waarschijnlijk levert het bedrijf dat in een keer zoveel goodwill op dat de neergaande trend in één keer wordt omgebogen in een opwaartse trend.

Verliespost
Vraag is of die kolencentrale überhaupt ooit zijn geld zal opleveren, zelfs al die afgebouwd wordt. Velen twijfelen daaraan. Zo zullen de kosten van kolen en die van CO2-uitstootrechten mogelijk gaan stijgen in de toekomst. Als de stroomprijs niet navenant mee stijgt is de centrale mogelijk niet meer rendabel. Hij zal dan uit blijven staan. Mogelijk zullen de kosten van de bouw ook veel hoger uitvallen dan gepland, onder meer door alle tegenstand en rechtszaken. Vraag is überhaubt of die wel afgebouwd kan worden, en of het concern wel ooit toestemming zal krijgen voor de aanvoer van kolen door het kwetsbare Eemsgebied. Daarbij komen dus alle kosten als gevolg van de imago-schade en de oppositie tegen kolenenergie-plannen.

Klein geld
In totaal zal die centrale zo'n 2 miljard euro gaan kosten. De bouw is echter nog lang niet af, dus er is nu wellicht zo'n 500 miljoen euro geïnvesteerd. Dat zijn kosten die weg zijn als RWE stopt met de bouw, maar het zijn sunk cost, zoals dat heet in economen-jargon. Als nu een beslissing wordt genomen over doorgaan of niet doorgaan, dan doen die kosten er niet meer toe. Alleen de toekomstige kosten en opbrengsten van doorgaan en van niet doorgaan hoeven dan in beschouwing te worden genomen. Als vasthouden aan de bouw van kolencentrales uiteindelijk tot de ondergang van RWE leidt en stoppen met kolen daarentegen tot een opleving van het concern, dan is duidelijk wat de beste strategie is. Die 500 miljoen euro is dan maar klein geld.

Klappen
En dat de bouw van de centrale tot de ondergang van het concern leidt is nog niet eens zo denkbeeldig. Even afgezien van de financiële rentabiliteit van de kolencentrale, zal de weerstand tegen kolencentrales alleen maar toenemen. Over mogelijk vijf jaar wordt het echt niet meer geaccepteerd. Mensen, bedrijven en gemeenten zullen Essent gaan mijden, wellicht komt er kolen- en kernenergie-vrije stroom. Ook zou de overheid in vijf of tien jaar tijd simpelweg kunnen besluiten tot een verplichte sluiting, net als bij de kerncentrales in Duitsland nu. RWE komt steeds meer in de hoek te liggen waar de klappen vallen en komt niet meer van het stempel van een vies, ouderwets energiebedrijf af. Een soort van clandestien bestaan in een semi-duistere niche van de energiemarkt resteert. Totdat de aandeelhouders om het hele zaakje van de hand te doen, tegen het hoogste bod.

Klapper
Daar staat dan tegenover de goodwill die het bedrijf kweekt als het stopt met de bouw van de kolencentrale, net als Nuon dat gedaan heeft. Bij Nuon ging het vrij stilletjes, maar Essent kan de beslissing marketing-technisch uitbuiten. Als het bedrijf daarna ook nog eens flink doorpakt met de lancering van allerlei nieuwe duurzame energie initiatieven, afziet van participatie in de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland en afziet van een alliantie met het dubieuze Gazprom, dan kan het bedrijf eigenlijk al niet meer stuk. Dan is de toekomst verzekerd. Het Nederlandse deel van RWE staat waarschijnlijk te trappelen om die richting in te slaan. Essent was net zo'n beetje het duurzame pad in geslagen toen het bedrijf ineens uit het niets een vieze kolencentrale van RWE in de schoot kreeg geworpen. De keuze is eigenlijk zo simpel: het is net zo'n voor--na-reclame. Alleen is het de vraag of de beoogde bestuursvoorzitter Peter Terium de guts heeft om de enige juiste beslissing te nemen.

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn