Op zoek naar de nuance: PVV vindt hout uit productiebossen geen duurzame biomassa

22 november 2011 - Het standpunt van de PVV is vaak veel genuanceerder dan uit de krantenkoppen blijkt. Zo is de partij tegen het gebruik van biomassa als die biomassa verkregen is door de kap van oerbossen, net als alle andere partijen. Maar PVV-er Roland van Vliet merkte tijdens het energiedebat maandag op dat wat hem betreft ook hout uit productiebossen niet echt gewenst is.

Spraakverwarring
Er was even wat spraakverwarring, want Van Vliet zei steeds dat hij dit hout geen biomassa is. Volgens de definitie is het dat wel, zo zei Diederik Samsom van de PVDA, maar Van Vliet bedoelde dat het geen biomassa is die we in onze kolencentrale zouden moeten gooien. Het Kamerlid refereerde naar een studie van Greenpeace, waarmee recentelijk de duurzaamheid van hout wat door Essent gebruikt wordt aan de kaak werd gesteld.

Greenpeace
Volgens Van Vliet is biomassa "al het groene spul en appelschillen en kippenstront die we in Nederland over hebben." Best wel een te verdedigen standpunt, ook voor een groene partij. De verwijzing naar het rapport van Greenpeace is opmerkelijk omdat verschillende kranten deze week berichtten dat de PVV Greenpeace het liefst het land uit zou willen zetten.

Gekrenkt
Van Vliet was overigens tot op het bot gekrenkt over een aantal negatieve opmerkingen van Diederik Samsom van de PVDA over de PVV, een staaltje PVV-bashen dat traditie lijkt te zijn geworden binnen de PVDA. "De PVV is niet geïnteresseerd in duurzaamenergiebeleid of in energiebeleid in zijn algemeenheid. De toekomst veiligstellen is aan deze partij niet besteed. Een houding die we van de PVV maar al te goed kennen. Kijk maar eens hoe ze in het Europadebat met onze economische toekomst omgaat", aldus Samsom. Van Vliet bleef hier op terugkomen in de rest van het debat, waarmee duidelijk werd dat het hem hoog zat.

Persoonlijke noot
Het Kamerlid schetste daarop zijn visie op het energiebeleid. Daar speelt ook "een nieuwe generatie" kolen- en kerncentrales een rol in. Van Vliet: "Dat de PVV niet de hele dag vergroening en verduurzaming loopt te roepen, betekent niet dat wij niets van energie vinden." Van Vliet merkte op dat hij ook "best" geïnteresseerd is in decentrale duurzame technieken en dat het bij de PVV ook wel degelijk gaat om energie besparen. "Wij gaan ook akkoord met de bijstook van biomassa in kolencentrales, maar dan wel zolang het echte biomassa is. De PVV heeft wel degelijk een visie op energiebeleid, al is dat niet op alle punten gelijk aan wat de heer Samsom voorstaat".

Persoonlijke noot
Het PVV-bashen is natuurlijk al lange tijd gebruikelijk in de grote zaal van de Tweede Kamer, waar de camera's permanent staan te draaien. Het zou ongewenst zijn als dit ook usance wordt in de commissiezalen, waar over het algemeen serieus over serieuze onderwerpen gesproken wordt. Samsom had zich dan ook beter kunnen onthouden van zijn populistische opmerkingen, die duiden op grote onderliggende frustratie (over niet-regeringsdeelname wellicht?). Ze voegen niets toe, en ze slaan eigenlijk ook nergens op. De partij, of leden van de partij, hebben zeker de intentie om de toekomst veilig te stellen, ook als het gaat om de monetaire problemen die spelen in Europa. De vraag of ze ook de goede keuzes maken is een andere vraag.

Kritisch
En of een partij een visie heeft of niet is natuurlijk nooit objectief vast te stellen. Opmerkingen van Van Vliet tijdens energiedebatten zijn over het algemeen waardevol. Zo vroeg hij zich af wat er met een vergunning van Delta voor de bouw van een tweede kerncentrale gaat gebeuren als Delta verkocht zou gaan worden. En wat er gebeurt als blijkt dat de broek die Delta heeft aangetrokken vijf maten te groot blijkt te zijn. Dus hoewel PVV voorstander is van de bouw van een kerncentrale stelt de partij ook kritische vragen daarover, in tegenstelling tot de VVD.

Drie keer beter
Daarnaast is het opvallend dat de PVV op een aantal punten net zo groen is als andere partijen, en vaak samen optrekt met de Partij voor de Dieren, bijvoorbeeld als het gaat om welzijn van dieren (bij de bescherming van de rat nota bene) en over de strijd tegen zwerfafval. Het zou goed zijn als kranten als de Telegraaf en de Volkskrant wat kritischer zijn bij het breed uitmeten van goedkope uitspraken van PVV-politici en wat meer oog krijgen voor de nuance die er tijdens de vele debatten in commissiezalen vaak wel is. En het zou goed zijn als lezers en kijkers wat meer waarde zouden gaan hechten aan serieuze berichtgeving. Ten derde zou het natuurlijk ook goed zijn als PVV-politici zich onthouden van rare opruiende uitspraken, zoals die over Greenpeace. Amen.

Jurgen Sweegers (niet verbonden aan de PVV)

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn