Mensen pikken WIJAT-mentaliteit (wel in jouw achtertuin) van politici niet meer

23 november 2011 - Iemand die opkomt voor het behoud van een kinderboerderij in zijn buurtje is een held, want een betrokken burger. Iemand die zich verzet tegen de komst van een grote gasinstallatie, die gepaard gaat met verwoesting van een natuurgebied vlakbij is een lastpak, want die denkt alleen aan zijn eigen belang en niet aan het algemeen belang, althans als we sommige politici mogen geloven. Dat klopt natuurlijk niet. Geen wonder dat de opmerkingen van CDA-Kamerlid Marieke van der Werf deze week in de Kamer over de Nimby-mentaliteit heftige reacties opriepen.

Bezorgd
Van der Werf meldde tijdens het energiedebat maandag dat ze bezorgd is over alle weerstand tegen grote energie-projecten. "Langzamerhand ontstaat verzet tegen energieprojecten in Nederland. Of het nu gaat om kolencentrales, 380kV-verbindingen, schaliegas, CO2-opslag of windmolens, het not-in-my-backyardgevoel (Nimby) speelt vaak. Wij hebben daar begrip voor, maar wij kunnen het ons niet permitteren om stil te staan. Wij willen allemaal een goed inkomen en wij willen allemaal een veilige en duurzame energievoorzienig. Het CDA maakt zich zorgen over deze algemene trend."

Een-tweetje
Minister Verhagen, ook van CDA, meldde vervolgens, in wat een een-tweetje leek te zijn, dat hij over het onderwerp met de Kamer in debat wil. Het doel was duidelijk: hoe kunnen we voorkomen dat burgers in verzet raken? Ook bij hem viel het woordje Nimby en ook hier was de connotatie negatief. Mensen die zich verzetten tegen wat politici in Den Haag hebben uitgedokterd zijn slecht want ze houden de ontwikkeling tegen. Het gaat er bij Verhagen om de projecten snel te kunnen implementeren: "Het is daarom belangrijk dat energie-infrastructuurprojecten die van nationaal belang zijn, snel van de grond komen, ook als een bepaalde partij er niet direct voorstander van is."

Aangesproken
De gemeente Bergen voelde zich aangesproken omdat Van der Werf expliciet het gasbergingsproject daar noemde. De wethouder nodigt Van der Werf uit voor een gesprek, zo liet de gemeente weten in een persbericht. "Bergen heeft vorig jaar en begin van dit jaar met alle Tweede Kamer-fracties persoonlijk gesproken, alleen bij de CDA-fractie was de gemeente niet welkom voor een gesprek. Volgens de wethouder is het daarom niet vreemd dat een CDA-kamerlid een dergelijke uitspraak doet; zij laten zich waarschijnlijk te veel leiden door informatie vanuit de energiesector en krijgen daardoor geen evenwichtig beeld van de situatie en de feitelijke risico's die bewoners zorgen baren. De gemeente daagt het Kamerlid daarom uit om naar Bergen te komen en in gesprek te gaan met de betrokkenen die kritisch zijn ten opzichte van dit project."

Dankjewel Marieke
De website Geenstijl pakte het wat grondiger aan."Marieke stoort zich enorm aan de Not In My Backyard-mentaliteit van de Nederlandse burger en heeft daarom laten weten haar eigen achtertuin beschikbaar te stellen voor alle windmolens, gasboringen en CO2 opslagtanks die de komende jaren nog op het programma staan. Dankjewel Marieke! Iemand moet toch de eerste zijn om dat verderfelijke Nimby gedrag te doorbreken." Het bericht ging verder over de plannen van de gemeente Breda om een opvanghuis voor alcoholverslaafde midden in een woonwijk te plaatsen. De omwonenden gingen nogal te keer toen de bestuurders tekst en uitleg kwamen geven.

Inpasbaar
Diederik Samsom reageerde meteen op de opmerkingen van de CDA-politici. Hij stelde dat mensen zich makkelijker gewonnen geven als ze zien dat de overheid een echt duurzaam beleid voert. Dan zouden de Barendrechters ook de CO2-opslag hebben geslikt. Het past in zijn straatje om dit te zeggen, want de PVDA is over het algemeen ook voorstander van grote energie-projecten, maar waarschijnlijk ligt het iets genuanceerder. Mensen dulden projecten in hun buurt als die inpasbaar zijn en niet als die groot en log zijn en/of risico's en vervuiling met zich mee brengen. Omdat lokale duurzame energieprojecten veel beter inpasbaar zijn zullen die over het algemeen minder weerstand oproepen, zo merkte Kamerlid Esther Ouwehand van de PVDD op. CO2-opslagen, gasbergingen en grote windmolenparken roepen meer verzet op.

Wat is algemeen belang?
'Als we constant iedereen tevreden hadden moeten houden hadden we nooit gas in Groningen kunnen winnen en was er in dit land niets terecht gekomen', zo merkte Verhagen op. Misschien. Maar hij vergeet dat de tijden veranderd zijn. Wat mensen vroeger slikten slikken ze nu niet meer en wat vroeger nodig was is nu niet meer nodig. Politici moeten ophouden te denken dat alles wat zij verzinnen in het algemeen belang is, terwijl wat de burgers zelf denken alleen maar in hun eigen belang is. Het kan zijn, maar het kan ook niet zijn. Er kan uren over gediscussieerd worden maar projecten als de gasopslag in Bergen en de schaliegaswinningen in Brabant en Gelderland lijken niet echt in het algemeen belang te zijn; in ieder geval niet voldoende om de grote schade aan mens en omgeving te rechtvaardigen.

Vragen
"Als het algemeen belang er niet mee gediend is, waarom moet ik mezelf dan opofferen?", zo vroeg een tegenstander van de schaliegaswinning zich al ooit terecht af. Je kan de discussie ook nog wat filosofischer voeren: Wie heeft er nu eigenlijk meer te zeggen over een gebied: de mensen die er wonen, of de leiders van een land? Als mensen, ook al zijn het er maar enkelen, in sterke mate benadeeld worden door een project dan moet dat project wellicht maar niet doorgaan, ook al is het zogenaamd in het algemeen belang. Waarom moet een enkeling zich opofferen voor zoiets abstracts als het algemeen belang? Wat is algemeen belang eigenlijk? Is het niet altijd een kwestie van het ene belang tegenover het andere belang en is het dan niet gewoon degene die het meeste macht heeft of weet te krijgen die wint?

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn