In Nederland moet gas in het net, wat het ook kost, ook ECN doet mee aan 'klucht'

12 januari 2012  - Het stuk van geoloog Peter van der Gaag over groen gas en bio-LNG maakte heel wat los. Blijkbaar raakte het een gevoelige snaar. Van der Gaag heeft inmiddels een uitnodiging van Erik van Engelen van de Stichting groen gas (Essent, Gasterra) op zak. Of hij eens wil komen praten. Volgens Van der Gaag voelen de bedrijven dat er iets niet deugt. "1,2 Miljard euro om iets slechts te realiseren, daar kom je niet mee weg in deze tijd van bezuinigingen." Ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken die chemicus zijn zouden zich schamen voor het beleid, zo zegt Van der Gaag, die wil dat er bio-LNG in plaats van groen gas geproduceerd gaat worden. Ook ECN dat bezig is met de bouw van een vergassingsfabriek in Alkmaar, krijgt ervan langs.

Dure doelen
De regering zet volop in op de productie van groen gas. Zo werd er tot ieders verrassing voor dit jaar ruim tweederde van het budget van de SDE-regeling (1 miljard euro) voor deze duurzame energie-bron beschikbaar gesteld. Er zou vanaf 2020 5 miljard kubieke meter per jaar groen gas moeten worden ingevoed, zo zeggen sommige partijen. Aangezien er zo'n 40 cent subsidie per kubieke meter naar groen gas gaat betekent dat een jaarlijkse kostenpost voor de Nederlandse belastingbetaler van 2 miljard euro per jaar. Twee miljard!

Fine-tuning
Het probleem met groen gas is volgens Van der Gaag dat er een hoop geïnvesteerd moet worden om van biogas, dat wisselt van samenstelling, groen gas met een bepaalde vaste samenstelling te maken. Groen gas moet een samenstelling hebben die vergelijkbaar is met die van Nederlands aardgas. Zo moet een groot deel, maar niet al het CO2 uit het biogas worden uitgehaald, totdat er zo'n 5% overblijft. Vervolgens moet er weer stikstof worden bijgevoegd om de energie-inhoud te verlagen. Initiatiefnemers moeten van de netbeheerders vervolgens veel investeren in extra installaties. Netbeheerders willen de invoeding namelijk meteen kunnen stoppen als  er iets niet in de haak is, waar een pijp van honderden meters voor nodig is.

Minder tanken
Het is volgens Van der Gaag goedkoper om van biogas zuiver bio-LNG te maken, door alle onzuiverheden eruit te halen en het vloeibaar te maken, dan om te proberen gas met een bepaalde specifieke samenstelling te maken. Het vloeibare bio-LNG (liquid natural gas) kan bovendien met tankwagens naar een tankstation worden vervoerd; er hoeven geen dure pijpleidingen voor in de grond. Het bio-LNG is geschikter als brandstof voor vrachtwagens omdat de energie-inhoud hoger is. Een chauffeur die groen gas meeneemt moet drie keer meer tanken dan iemand die op bio-LNG rijdt. Een vrachtwagen die 1 op 3 rijdt met een tankinhoud van 400 liter moet elke 200 kilometer tanken als hij op groen gas rijdt, wat ondoenlijk is. Het verhaal wordt bevestigd door iemand van afvalbedrijf De Meerlanden die recentelijk stelde dat de zware vrachtwagens van dit bedrijf niet op groen gas kunnen rijden, omdat ze dan teveel gas zouden moeten meenemen.

Zuiver CO2
De CO2 die uit biogas wordt gehaald is zuiver en kan verkocht worden. Volgens Van der Gaag is het niet zo dat afkoeling van het gas tot minus 162 graden heel veel energie vergt. In tegenstelling tot bij groen gas is er ook geen compressie-station nodig. Het gas, wat dus vloeibaar is, hoeft niet te worden gecomprimeerd tot 200/250 bar voordat het getankt wordt. Wel moet er van het bio-LNG eerst gas worden gemaakt als het gebruikt wordt voor voertuigen die veel stil staan, zoals personenauto's/ Anders wordt het goedje warm en gaat het uitzetten in de tank. Een oplossing is om bio-CMG te produceren op het tankstation, waarmee het dus wel gecomprimeerd moet worden. Volgens Van der Gaag is de energie-inhoud hiervan 30% hoger dan van gewoon groen gas. Ook zou de bouw van een LCMG-station (liquid tot compressed natural gas) nog altijd goedkoper zijn dan dat van een gewoon CMG-station.

Transportsector
De transportsector wil daarom wel investeren in faciliteiten voor bio-LNG maar niet zo voor voor die voor groen gas. Ook de binnenvaart sector ziet wel heil in bio-LNG, wat ze dan kunnen gaan vervoeren en waar ze ook nog eens op kunnen gaan varen.

Meer voor minder
Bio-LNG is duurzamer volgens Van der Gaag, maar wordt niet gesubsidieerd, en ook is de accijns hoger. Zo zit er dus 40 cent per kuub subsidie op groen gas, dat is 50 cent per kilo. De accijns bedraagt 4 cent per kilo. Bio-LNG krijgt geen subsidie en de accijns is 15,5 cent per kilo. In totaal hebben de producenten van groen gas dus een concurrentie-voordeel van 60 cent per kilo. De hogere energie-inhoud weegt daar niet tegenop. Het verhaal van Van der Gaag komt er op neer dat, om hetzelfde milieu-voordeel te halen, veel minder geld nodig is als voor bio-LNG wordt gekozen dan voor groen gas, ofwel: dat met dezelfde hoeveelheid geld veel meer milieuwinst valt te halen als voor bio-LNG wordt gekozen. In die zin kiest minister Verhagen met zijn voorliefde voor groen gas, niet voor de goedkoopste maner om de Nederlandse energievoorziening in Nederland te verduurzamen, in tegenstelling tot wat hij altijd zegt.

Gekkenwerk
Volgens Van der Gaag is er sprake van een klucht. Organisaties gaan groen gas maken, alleen maar om subsidie binnen te halen. Ook ECN doet hier aan mee. ECN wil groen gas gaan maken, zo zegt de organisatie, middels een van elders gejatte vergassingstechniek: Milena. Er wordt voor 30 miljoen euro een fabriek gebouwd, samen met andere bedrijven als HVC en, jawel, de Gasunie. Eerst wordt er dan een synthetisch gas gemaakt bestaande uit CO en H2. Vervolgens wordt er groen gas van gemaakt. Het probleem hiermee is dat de gassen CO en H2 eigenlijk al goed genoeg zijn om te dienen als grondstof voor de bio-based economy. Het is vrij zinloos om er dan nog groen gas van te maken. Maar alleen de productie van groen gas levert subsidie op, dus stelt de organisatie nu dat er groen gas van gemaakt zal worden. Zonder subsidie is deze manier van productie van CO en H2 niet concurrerend. Van der Gaag verwacht dat er uiteindelijk geen groen gas geproduceerd zal gaan worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn