BRIEF: Zelfbouwer komt na jarenlange strijd onder 'aansluitplicht' Nuon Warmtenet uit

5 februari 2014 - Deze brief kregen we van Cas Bool. Bool wil zelf een huis bouwen op Zeeburger Eiland, maar wil niet aangesloten worden op het warmtenet Westpoort Warmte. Hij heeft nu zijn zin gekregen van B&W van Amsterdam.

Beste,

Vandaag hebben we na ruim een jaar lobbyen het officiƫle bericht ontvangen dat Burgemeester en Wethouders akkoord zijn met ons verzoek tot ontheffing van de aansluitplicht op van het warmtenet van Amsterdam.

Vanuit verschillende perspectieven hebben we kritiek op het warmtenet van Westpoort Warmte (de joint venture tussen de gemeente en de Nuon). Wij willen graag af van de verplichte aansluiting op het warmtenet. Het is duur (zeer hoge aansluitkosten en enorme vastrecht tarieven), het milieurendement is discutabel en het levert niet het beste binnenklimaat op. Wij kunnen het goedkoper, transparanter en duurzamer.

Al in 2008 werd in een bouwbrief van de gemeente de mogelijkheid tot ontheffing genoemd om innovatie niet te frustreren. Ons beroep op dit artikel is nooit in behandeling genomen. Er is geen loket, formulier, of procedure hoe je je op deze mogelijkheden kan beroepen. Omdat we er na 1,5 jaar overleg via de ambtenarij niet doorheen komen, hebben we ingesproken bij de commissievergadering Bouwen wonen en klimaat.

Nav onze argumenten zijn er verschillende moties ingediend, die raadsbreed werden aangenomen. Op 29 augustus was dat aanleiding voor een gesprek met de wethouder Van der Poelgeest. Daaruit is het voorstel gekomen om een extern bureau CE Delft onze plannen en die van de Nuon (Wesport Warmte) te vergelijken. In december ontvingen we rapport: we behalen daarin een hoger CO2 rendement van 60% ten opzichte van het warmtenet. We zijn dus aantoonbaar duurzamer dan Westpoort Warmte. Op basis van de uitslag van dit rapport is ons dus vandaag ontheffing verleend. Dat is een enorme doorbraak. Mogelijk biedt ea aanleiding voor een artikel op jullie website.

Hartelijke groet,

Cas Bool

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn