Stedin: Van een inkijkje in uw persoonlijke levenssfeer is 'nauwelijks' sprake

23 januari 2014 - Hier het antwoord van projectleider Daan Ziemba van Eneco-dochter Stedin op de vragen van iemand uit de Hoekse Waard die geen slimme meter wil.

[begin brief]

Geachte heer,

Zowel via de gemeente Binnenmaas als via de gemeente Cromstrijen, hebben we bericht gehad van uw schrijven. Hartelijk dank daarvoor. Om privacy redenen wilt u een slimme meter weigeren en vraagt u om behoud van het dubbeltarief. Graag wil ik antwoord geven op uw vraag en op de mogelijke consequenties.

De slimme meter voldoet aan alle eisen die gesteld worden door het College Bescherming Persoonsgegevens op het gebied van privacy, waarbij gebruik wordt gemaakt van systemen die de Nederlandse banken gebruiken voor hun betalingsverkeer.

Ik kan me voorstellen dat u denkt dat wij aan de hand van uw energieverbruik kunnen zien of u thuis bent en wat u thuis aan het doen bent. Theoretisch klopt dat: energieverbruik tekent in de meetgegevens patronen op, die informatie geven over persoonlijk gedrag. Daarmee is na te gaan hoeveel mensen in een woning aanwezig zijn, hoe vaak er een was gedraaid wordt en wanneer je normaliter een douche neemt. Maar ter bescherming van de privacy heeft de overheid de netbeheerders slechts beperkt mandaat gegeven om de meter op afstand te mogen uitlezen. Ze mogen alleen de actuele meterstand en de vorige meterstand uitlezen en dat mag uitsluitend:

  • Eenmaal per jaar voor de jaarafrekening;
  • Maximaal zes maal per jaar voor verbruiksoverzichten aan de energieleverancier;
  • Bij verhuizen;
  • Bij overstappen naar een andere leverancier.

Van een ‘inkijkje in de persoonlijke levenssfeer’ is dus nauwelijks sprake. Maar mocht u daaraan twijfelen, dan kunt u aangeven dat u de slimme meter op ‘Administratief Uit’ wilt zetten. De slimme meter zal dan niets communiceren over uw energiestanden of -verbruik. Er zal alleen een tijdsynchronisatie zijn, waardoor de meter weet of het hoog- dan wel laagtarief van toepassing is. U zult dan wel zelf uw standen moeten doorgeven voor een jaarnota of bij een verhuizing. Dit is precies zoals u dat al gewend bent bij de huidige meter.

Wat betreft het hoog-/laagtarief. Stedin is als netbeheerder verplicht om een hoog-/laagtarief te faciliteren. Dit doen we nu via een TF-signaal, maar het TF-signaal verdwijnt. Daarom faciliteren wij het hoog-/laagtarief via de slimme meter. Ook als deze ‘Administratief Uit’ staat! Weigert u de slimme meter echter, dan kan het hoog-/laagtarief niet meer worden gefaciliteerd. Deze weigering moet overigens worden vastgelegd, inclusief noodzakelijke klantgegevens.

Ik hoop dat wij uw zorgen hebben weggenomen. Maar mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Daan Ziemba

Projectleider Hoekse Waard

[einde brief]

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn