BRIEF - Alleen door samenwerking kunnen we wig drijven in blok grote energiebedrijven

3 december 2013 - Deze brief ontvingen we van Juriaan Jansen van Hier Opgewekt, naar aanleiding van de kritische brief die Bergen Energie recentelijk aan geïnteresseerden toezond.

[Begin brief]

Aan: Alle initiatiefnemers voor duurzame energie-initiatieven in Noord-Holland

Betreft: Energie-initiatieven in Noord-Holland samen sterk

 

Beste initiatiefnemers voor duurzame energie-initiatieven in Noord-Holland,

Op 5 november schreven Roeland Kneppers en Imro Garcia van Bergen Energie niet te geloven in de weg die de coöperatieve vereniging NHEC voorstaat. Ook de handelswijze van Hier Opgewekt werd ter discussie gesteld. Aanleiding voor Bergen Energie vormt de uitnodiging voor een bijeenkomst over marketing en ledenwerving van de NHEC en Hier Opgewekt op 29 November.

Als Provinciaal aanspreekpunt voor Hier Opgewekt voel ik mij aangesproken door deze brief. Het betreurt me ook dat hij niet aan mij persoonlijk is gericht. Bergen Energie stelt dat Hier Opgewekt een top–down initiatief is dat de lokale energie-initiatieven probeert te vermarkten. Inmiddels is de 29ste verstreken en heeft de bijeenkomst plaatsgevonden. Via deze ingezonden brief wil ik kennis geven van wat er op deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden en hoe de energie-initiatieven verder willen gaan.

De bijeenkomst op 29 november werd georganiseerd door de NHEC. Ik heb hier slechts een kleine bijdrage aan geleverd. In veel provincies organiseren de servicepunten bijeenkomsten. Over rechtsvormen, over zonnepanelen, over klantenwerving, noem het allemaal maar op. In Noord-Holland hoor ik met regelmaat dat initiatieven weinig behoefte hebben aan dergelijke netwerkbijeenkomsten. Logisch, want hier zijn ‘Wij krijgen kippen’, ‘Nudge’ en ‘Pakhuis de Zwijger’ voorbeelden van organisaties die met regelmaat bijeenkomsten organiseren. Ook vertellen initiatieven me vaak dat ze zelf héél goed weten wat waar te halen is en waar ze op moeten letten. Liever nemen ze in Noord-Holland het heft kritisch en stellig in eigen hand. Bergen Energie is daar denk ik een voorbeeld van. Maar mochten er coöperaties en initiatieven zijn die wel hulp willen, die wegwijs gemaakt willen worden, waarvoor gelobbyd moet worden, dan sta ik samen met het netwerk altijd met kennis, kunde, passie en inzet klaar. Zo hielp ik ook de NHEC op de 29ste november.

Het effect van deze samenwerking was dat in Zijdewind – vind dat maar eens op de kaart – mensen zijn komen opdagen uit ALLE uithoeken van de provincie. Zowel uit het Gooi als uit Texel. Met startende initiatieven én de marathonspelers van Nederland. Wij Krijgen Kippen uit Amsterdam, de succesvolste eigenheimers als Texelenergie, NDSM-energie, Calorie of het kersverse Alkmaar Energie; allemaal waren ze bereid om de kaarten op tafel te leggen en mee te denken over hetzelfde probleem. Namelijk: Hoe wordt je initiatief sterker? Hoe krijg je een groter klantenbestand? Wat is een strategie die werkt? Welk product hebben we in de aanbieding? Wie spreek ik aan? Etc. Unaniem werd het inzicht gedeeld dat we alleen door samenwerking in het blok van de bestaande grote energiereuzen een wig kunnen drijven.

De uitkomst van de avond was dat de coöperaties eensgezind besloten om meer en vaker met elkaar te delen en samen verder dit lastige transitiepad te bewandelen. Met name succesvolle uitvoeringsprojecten die gerealiseerd zijn moeten gekopieerd worden door initiatieven in andere gemeenten. Niets blijkt namelijk moeilijker dan het uitvoeren van energieprojecten, waarschuwde bijvoorbeeld de ervaren Brendan de Graaf uit Texel. En met het uitvoeren van projecten wordt je zichtbaar, wek je vertrouwen en vestig je lokaal je naam. Dat is het mooiste visitekaartje. Ik noem deze drang tot samenwerking bottom-up.

De volgende keer gaan we over dit onderwerp – en over onze samenwerking – verder in discussie met elkaar. Aankomende keer is de gastlocatie: Amsterdam. Opnieuw zijn het de initiatieven zelf die de organisatie en de agenda voor hun rekening nemen. Het aanbod van Hier Opgewekt om mee te helpen is aangenomen. Wij zouden alle energie-initiatieven van Noord-Holland willen uitnodigen aan te haken. En hun stem te laten gelden en mee te beslissen over onze beweging. Ook Bergen Energie nodigen wij opnieuw van harte uit. Tuig ook je eigen vereniging op. Doe dat als je daarin gelooft. Maar sluit je ook aan bij ons. Want alleen samen maken we van lokale energie een succes.  

Met vriendelijke groet,

Juriaan Jansen
Servicepunt Hier Opgewekt Noord-Holland

[Einde brief]

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn