BRIEF: Bergen Energie gelooft niet in aanpak van Hier opgewekt en in die van NHEC

5 november 2013 - Hier een brief van de initiatiefnemers van Bergen Energie aan geïnteresseerden.

[Begin brief]

Beste initiatiefnemers voor duurzame energie-initiatieven in Noord-Holland,

Betreft: Oprichting van een vereniging van energie-initiatieven in Noord-Holland

Aanleiding van dit bericht is de uitnodiging die wij kregen van NHEC voor een bijeenkomst op 29 november. Het bestuur van Coöperatie Bergen Energie gelooft niet in de formule van NHEC, noch in de campagne Hier Opgewekt. Wij willen echter wel graag samenwerken in Noord-Holland en roepen daarom alle initiatiefnemers, zowel de gevorderde als de beginnende, op een vereniging op te richten.

Hieronder lichten wij eerst toe waarom wij niet geloven in de weg die NHEC voorstaat en daarna schetsen we wat we willen met een vereniging van energie-initiatieven in Noord-Holland.

Wij moedigen de leden van Coöperatie Bergen Energie aan om klant te worden van Greenchoice omdat dit een energiemaatschappij is die een goed product levert dat aansluit bij onze doelstellingen. NHEC is een handelsonderneming die hetzelfde product ‘Greenchoice’ levert zonder dat wij onze leden de toegevoegde waarde van NHEC kunnen laten zien of uitleggen. Sterker nog, het lijkt op het eerste gezicht alsof NHEC een energiemaatschappij is terwijl dat geenszins het geval is. Het is verwarrend en niet transparant.

Hier Opgewekt wil marketing bedrijven voor de gezamenlijke lokale initiatieven maar schept alleen maar verwarring op lokale niveau omdat het signaal concurrerend is met het lokale initiatief. Een lokaal initiatief moet het hebben haar lokale look & feel, lokale binding en dus lokale communicatie zonder dat daardoorheen andere signalen worden gegeven. Een lokaal initiatief werkt bottom-up en moet daarom kieskeurig zijn in de partijen waarmee het samenwerkt. Hier Opgewekt is een typisch top-down initiatief dat zonder ruggenspraak met de lokale initiatieven aan ‘t werk is. Hier Opgewekt lijkt te zijn ontstaan uit de gedachte ‘ze kunnen niet zonder ons’ terwijl de lokale initiatieven juist ontstaan omdat men denkt ‘we kunnen het zelf regelen’.

Wij staan open voor samenwerking met energiecoöperaties en beginnende initiatieven in Noord-Holland en willen graag een vereniging vormen met alle initiatieven in onze provincie. Het doel van de vereniging zal zijn het uitwisselen van kennis en het samen organiseren van dienstverlening aan de lokale initiatieven. Ook een gezamenlijk optrekken bij de inkoop van energie kan een goede optie zijn, waarbij verschillende formules kunnen worden uitgewerkt. Eventueel kunnen we een gezamenlijke lobby naar de overheid opzetten. Dit alles met het doel om de individuele initiatieven te ondersteunen en gereedschappen te geven waarmee ze lokaal zelfstandig uit de voeten kunnen, met behoud van een eigen gezicht en zoveel mogelijk op eigen kracht. Initiatieven die dit ook willen, nodigen wij uit contact met ons op te nemen waarna we wellicht samen een dergelijke vereniging kunnen oprichten.

Met vriendelijke groet namens Coöperatie Bergen Energie,

Roeland Kneppers en Imro Garcia

Coöperatie Bergen Energie
Lamoraalweg 82
1934 CB Egmond aan den Hoef
www.bergenenergie.nl

[Einde brief]

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn