Scheid maar uit met discussie over belastingkorting voor coöperaties: wordt toch niets

25 oktober 2013 - De kans dat het nog iets wordt met belastingkortingsregeling voor coöperaties is klein. De regeling is veel te ingewikkeld. Hoeveel coöperaties zullen er ontstaan als mensen een jurist in moet huren à raison de 175 euro per uur om de regeling te kunnen doorgronden en om de statuten op te kunnen stellen? Daar komt nog bij dat er slechts zekerheid is voor vier jaar, waardoor geen enkele financier zich zal gaan melden.

Details
Mensen die lid zijn van een coöperatie die duurzame stroom opwekt, mogen hun deel van de opwek aftrekken van hun eigen verbruik thuis, zodat ze geen energiebelasting hoeven te betalen. Zo stond het in het regeerakkoord, en zo is het nog een keer afgesproken binnen SER-verband. De regeling heeft zijn weg gevonden in het Belastingplan 2014 en er komt nog een ministeriële regeling waarin alles tot in detail geregeld wordt.

Druk doende
Iedereen schijnt er druk doende mee te zijn, vooral met het oog op een komend energie-debat in de Tweede Kamer. 'Achter de schermen vindt een strijd plaats tussen een brede of smalle toepassing van het verlaagde tarief voor coöperaties', zo twitterde Lot van Hooijdonk van Natuur en Milieu. Ze noemt dit 'voorbereidende schermutselingen' voor het debat in de Kamer. En de stichting E-decentraal heeft in een brief protest aangetekend tegen de manier waarop de regeling is vormgegeven. "De stapeling van beperkingen fungeert als stapeling van zeven waar nauwelijks meer iets doorheen kan komen." (Had het energie-akkoord dan niet getekend, stelletje uilskuikens; dit was allemaal te voorzien). En dat na alles wat er al over gezegd en geschreven is. Welke zichzelf respecterende specialist heeft er nog niet één of meerdere stukkies over geschreven?

Drie is veel
En het gaat helemaal nergens over. Hoeveel nieuwe coöperaties zullen er opgericht worden? Ik schat zelf een stuk of drie. En daar is dan al die heisa over. De regeling is veel te ingewikkeld. We hebben het gehad over de statuten en over het doorgronden van de regeling. Aan talrijke voorwaarden moet voldaan worden voordat een coöperatie in aanmerking komt voor de korting op het tarief van de energiebelasting, die 7,5 cent bedraagt. Er is nu al een hele trits aan artikelen in het Belastingplan en daar komt nog de ministeriële regeling overheen. Kleine zelfstandigen en ZZP-ers mogen geen lid worden, tenzij wordt voldaan aan uitzonderingsclausules die dadelijk in die ministeriële regeling komen te staan. Dat soort ongein. En dit zouden burgers in hun vrije tijd dan allemaal moeten gaan doorgronden. Dat doen ze niet dus.

Evaluatie
Mogelijk dat er externe financiers nodig zijn. Dan zal er wat winst gemaakt moeten worden, want de leningen van financiers kosten geld. Dat kan alleen met subsidie of met een belastingkorting; zonder dat is een project niet rendabel. In het laatste geval (belastingkorting) zullen de leden een deel van de korting moeten achterlaten in de coöperatie, naast de opbrengst van de stroom. Maar de belastingkorting is slechts gegarandeerd voor vier jaar. Na een evaluatie bepaalt de minister of de regeling dan voortgezet wordt. Het enige wat nu duidelijk is is dat er een overgangsregeling komt als de regeling na vier jaar afgeschaft wordt, zo heeft minister Kamp gezegd. Maar dat zal onvoldoende zijn om de financiers de zekerheid te geven dat de rente en de aflossing worden terugbetaald. Investeerders zullen allemaal kiezen voor een project dat onder de SDE-regeling valt. Ook tijdens een recent debat was er al veel te doen over deze vier jaar.

Zin
Daarnaast is de vraag of burgers zelf nog wel veel zin hebben om lid te worden van een coöperatie (op het moment dat die is opgericht). Ze hebben zelf ook maar voor vier jaar zekerheid en hen staat een hoop gedoe te wachten. Zo moeten hun energiebedrijven (iedereen kan een ander bedrijf hebben) een nota voor stroom sturen die bestaat uit twee delen: een voor het verbruik voor zover dat zelf is opgewekt (laag tarief) en een voor de rest (hoog tarief). Daarvoor moet dat bedrijf dus de gegevens van de coöperatie ontvangen. Ziet u het voor u? Dat worden weer heel wat telefoontjes.

Stop maar
Er zijn andere hindernissen. Coöperaties die beschikken over installaties die al subsidie hebben gehad komen niet in aanmerking voor de belastingkorting. Aangezien alle bestaande installaties subsidie hebben gehad is overnemen er niet bij en moet de installatie echt nieuw gebouwd worden. E-decentraal noemt in zijn brief nog een extra handicap. Er wordt geëist dat het eigendom van de installatie ligt bij de coöperatie. Het lijkt ons een valide eis, maar volgens de stichting E-decentraal is dit een lastige horde. Het is gebruikelijk om zo'n installatie in een aparte BV onder te brengen, en veelal eisen leden en financiers dit ook. Daarbij mogen de bedrijven de extra kosten van deze administratieve rompslomp in rekening brengen bij de leden. Niemand weet hoe hoog die kosten zullen zijn. Stop dus maar met die discussie. Het was de moeite van het proberen waard maar het is mislukt.

Hoofd
Wat Kamp en zijn ambtenaren niet doorhebben is dat ze nu hun uiterste best moeten doen om burgers zo ver te krijgen dat ze zelf energie gaan opwekken. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen bij elkaar gaan kruipen om in hun vrije tijd een energie-coöperatie op te richten. De duurzame energiesector doet het voorkomen alsof iedereen staat te popelen om precies dat te gaan doen, maar dat is echt niet zo. De meeste mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd, helemaal in deze tijd waarin het in economisch opzicht wat slechter gaat. De Nederlandse overheid tuigt een regeling op om iets te stimuleren, terwijl het de regeling tegelijkertijd zo onaantrekkelijk mogelijk maakt om maar te voorkomen dat die een succes wordt. 'Dat gaat niet, hè? Nee, nee, nee.' (Hoor hier de sarcastische stem van Youp van 't Hek.) Het beleid van de landelijke overheid lijkt een beetje op dat van de gemeente Den Haag die de aankoop van elektrische auto's wil stimuleren maar die niet wil dat mensen een oplaadpaal voor hun eigen deur krijgen omdat dat deze mensen zou bevoordelen.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn