26 augustus 2016 - Big brother is watching you, ook in de energiesector. As we speak worden gegevens over u verzameld, door onder meer EDR creditservices. Als u dan over wilt stappen naar een andere energieleverancier krijgt die nieuwe leverancier onmiddellijk informatie over uw betaalgedrag. En als u een vlekje heeft kunt u niet overstappen. Of beter gezegd: dan moet u een waarborg storten van bijvoorbeeld 1000 euro. Mogelijk ook als u geen vlekje heeft. Want van de gegevens van EDR creditservices klopt geen hout, zo heb ik uit eigen ervaring mogen vaststellen.

23 augustus 2016 - Het bureau Warmte Koude Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland doet alsof de aanleg van een groot warmtenet in Zuid-Holland winstgevend is. Dat is misleidend. Een warmtenetwerk kán niet winstgevend zijn, niet als je het project sec bekijkt en ook niet als je het afzet tegen alternatieven.

21 maart 2016 - Het denken staat gelukkig niet stil als het gaat om warmtenetten. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt momenteel of het wenselijk is dat de grote warmtenetten in Nederland weer in handen moeten komen van de netbeheerders. Die netbeheerders zouden de warmtenetten dan moeten kopen van de grote partijen op de markt, zoals Nuon, Eneco, HVC, en Ennatuurlijk (in handen van PGGM), zo zegt Joeri Haast, projectleider warmte en consument van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, maandagochtend tijdens een gesprek op het provinciehuis.

11 augustus 2016 - De aanleg van een groot warmtenet in de provincie Zuid-Hollland gaat een miljardenverlies opleveren. Dat blijkt als we de kosten en opbrengsten op een onafhankelijke manier tegen het licht houden. Eerder had CE Deflt in opdracht van de provincie een maatschappelijke kostenbatenanalyse gemaakt (MKBA Warmte Zuid-Holland). Daar kwam uit dat de opbrengsten van het project 2,5 miljard euro groter zijn dan de kosten. Maar deze analyse bevat grote fouten, kronkelredeneringen en belangrijke omissies. Daarom hebben we de berekeningen opnieuw gedaan. Dan blijkt dat het verlies zo'n 9 miljard euro bedraagt.

9 maart 2016 - Er lijkt behoorlijk wat onvrede te zijn over het bureau dat zich bezighoudt met de aanleg van een warmtenet in Zuid-Holland: het programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland. Vanochtend belde iemand me spontaan op, naar aanleiding van het stuk wat ik eerder over het onderwerp schreef. Hij had mijn artikel gelezen; hij complimenteerde me verschillende keren met het stuk en vond dat ik de spijker op de kop sloeg. Hij is werkzaam bij een grote organisatie en verantwoordelijk voor de warmtevoorziening van veel mensen. We hebben twee keer anderhalf uur gesproken met elkaar. Hij moest duidelijk zijn hart luchten. Een van de belangrijkste zorgen van deze persoon is dat de leveringszekerheid op het spel staat.

25 maaart 2016 - Eneco wil 50 zogenaamde WKO-installaties verkopen. Dat zijn warmte-koude-installaties. In de zomer wordt warm water onder de grond opgeslagen, in de winter wordt dat er weer uitgehaald, waarmee dan de huizen van mensen verwarmd wordt. Naar schatting leveren die WKO's de warmte voor zo'n 5.000 tot 10.000 huishoudens. Verkoop van deze installaties aan een private partij is een slechte zaak, om een aantal redenen.

30 september 2015 - Vaak halen mensen, ook politici, liberalisering en privatisering door elkaar. Liberalisering heeft betrekking op de vraag of de mensen kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders, privatisering op de vraag wie de eigenaren van de bedrijven zijn. De wetgeving op het gebied van energie was gericht op liberalisering, niet op privatisering. De Nederlandse energiebedrijven waren in de eerste jaren van de vrije markt vrijwel allemaal nog stevig in handen van lokale overheden: gemeenten en provincies.