Moties: Zeeuws verdriet, streekproducten, zonneboeren en duurzaam PVV

21 december 2011 - De Kamer wil dat MKB-ers beter in staat worden gesteld om streekproducten aan de restaurants van de  overheid te kunnen leveren. Een motie met die strekking is aangenomen. Kleine bedrijven vallen meestal buiten de boot omdat de overheid alleen groot inkoopt. Interessanter is echter de motie van CDA en Groenlinks die zegt dat de regering een Green Deal met boeren moet sluiten die hen in staat stelt om decentrale energie op te wekken.

Verdriet van Zeeland
Een motie van Richard de Mos stelt dat er geen polders meer onder water mogen worden gezet ten gevolge van een verdere uitdieping van de Westerschelde. Elke keer als de geul wordt uitgediept, ten behoeve van de haven van Antwerpen, moet Nederland opdraaien voor het natuurherstel. Het 'Zeeuws verdriet' noemt De Mos dit. Dit kan zo niet langer, zo vindt De Mos, en met hem de Kamer in meerderheid. De regering wordt met deze motie gesterkt in de strijd tegen Vlamingen en de Europese Commissie tegen de door hen gewenste ontpoldering van de Hedwige-polder.

Duurzaam PVV
De Kamer nam ook een motie aan die de regering verzoekt om te zorgen dat de biodiversiteit in Nederland niet verder achteruit gaat. Een motie van CDA en PVV roept de regering verder op ervoor te gaan zorgen dat de Europese nitraatrichtlijn van tafel gaat. Die is volgens de Kamer ouderwets en overbodig geworden door de komst van nieuwe richtlijnen als de Kaderrichtlijn water, en staat hergebruik van mineralen uit mest in de weg, zo kan tussen de regels door gelezen worden. De minister van Economische Zaken moet ook "actief invulling" geven aan het voorzitterschap van het Platform Verduurzaming Voedsel (PVV?), en moet ervoor zorgen dat dit platform wat in 2011 volgens de Kamer goede resultaten heeft geboekt in 2012 voort blijft bestaan.

Topdagje
Op voorstel van Richard de Mos van de PVV roept de Kamer de regering op om de tuinbouw-sector te gaan herstructureren. Er zijn bedrijven die wel willen stoppen maar die niet kunnen stoppen, zo staat in de overwegingen (vanwege hoge schulden waarschijnlijk). De herstructurering in het Westland is helemaal stil komen te liggen, zo stelt De Mos, die een topdagje gehad moet hebben. De regering moet er verder in Europees verband voor zorgen dat boeren meer onderhandelingsmacht krijgen, zodat ze meer geld voor hun waar krijgen, zo bepaalde Kamer.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn