29 juni 2016 - Sinds 2013 speelt het Nibud een grote rol bij het beantwoorden van de vraag hoeveel we mogen lenen. Deze organisatie bepaalt ieder jaar wat het percentage van het inkomen is dat mensen mogen uitgeven aan woonlasten. Dat percentage hangt af van het inkomen. Zo mag iemand met een bruto jaar-inkomen van 23.000 euro, als de rente 3% is, slechts 15,5% van zijn of haar inkomen uitgeven aan woonlasten en iemand met een inkomen van 90.000 mag 27,5% van zijn inkomen uitgeven aan de hypotheeklening. Die percentages zijn onredelijk laag. Bovendien is het niet aan het Nibud om te bepalen hoeveel mensen mogen uitgeven aan de woning.

4 maart 2016 - Het is weer zo'n voortdenderende trein, dat warmtenet Zuid-Holland. Het schijnt dat er bij Economische Zaken al flink veel mensen op het project zitten. Ook het programmabureau Warmte-koude Zuid-Holland is 'zelfrijzend bakmeel'. Het laatste wat ik wist is dat Maya van der Steenhoven benoemd werd als trekker van het project. Nu werken er al meer dan tien mensen, zo leert een blik op de website, en dat is dan alleen het 'kernteam'. Zo'n dertig bedrijven en organisaties hebben zich aangesloten. Die zien investeringsmogelijkheden (en subsidiepotten waaraan gelurkt kan worden). En al die mensen en bedrijven, die bulken van het geld, zenden constant signalen af: 'Het warmtenet moet, het warmtenet is goed, het warmtenet gaat er komen'. Via twitter, via berichtjes in de krant en zo verder. Maar is zo'n warmtenet wel zo'n goed idee? Wie houdt de plannen eens kritisch tegen het licht?

29 augustus 2015 - We hebben het gevoel dat we een bedrijf ondersteunen als we er aandelen van kopen. Als anderen aandelen kopen in een bedrijf vinden we dat die anderen dat bedrijf daarmee ondersteunen. Vandaar de roep van velen dat pensioenfondsen niet meer in wapenfabrikanten en fossiele energiebedrijven en zo mogen beleggen. Ze ondersteunen daarmee die bedrijven.

9 oktober 2015 - Het ministerie van Financiën komt met een nieuw systeem om belasting op vermogen te kunnen heffen. Er komen drie fictieve tarieven, in plaats van één zoals nu. En dat terwijl iedereen wil dat de Belastingdienst zo snel mogelijk overgaat tot het heffen van werkelijke rendementen en staatssecretaris Wiebes al heeft toegezegd dat dit uiteindelijk zal gaan gebeuren. Kamerleden vinden het dan ook een beetje onzin om voor die paar jaar een ander systeem op te tuigen, zo bleek tijdens de Financiële beschouwingen.

25 augustus 2015 - Er is veel te veel geld in de wereld. Dat komt door de activiteiten van centrale banken. Die zijn in de afgelopen jaren massaal obligaties gaan opkopen. Dat doen ze met geld dat ze zelf gecreëerd hebben. Dat geld, honderden miljarden, was er eerst niet en nu is het er wel. Banken, verzekeraars en een enkele particulier verkochten obligaties en hadden dus geld op de plank liggen in plaats van waardepapieren. Ze moesten vervolgens wat met dat geld doen en zijn aandelen gaan kopen. Dat verklaart mijn inziens grotendeels de stijging van de aandelenkoersen in de afgelopen jaren. Anderen kochten huizen, met als gevolg bubbels in de huizenmarkt. De sterke stijging van de prijzen in de enigszins louche Amsterdamse huizenmarkt is hiervan het gevolg.

Deze brief kregen we van Hans Gons naar aanleiding van de artikelen over de beurs. Gons is oud-medewerker van ING.

27 juli 2015 - Durft u te beleggen? Vindt u het eng? Ja? Dat is niet gek. U bent waarschijnlijk niet de enige.

Gifbeker
Beleggen klinkt rechts. Het is iets voor de rijken, toch? 'Je moet er geld voor hebben.'  En je kunt dat geld kwijtraken. U heeft wellicht hard gewerkt voor het bedrag dat op de spaarrekening staat, dus dat gaat u niet zomaar op het spel zetten. De krant staat trouwens bol van mensen en organisaties die de boel flessen. 'Nee, die gifbeker laat ik maar even aan me voorbij gaan.'

'Investeren', klinkt al beter. Dat roept meer het beeld op van ergens geld insteken om iets op te zetten. Fabrieken bouwen, een onderneming opzetten, een nieuw product 'in de markt zetten'. Niet het rendement halen, maar het 'iets opbouwen' lijkt dan centraal te staan. Maar investeren is een activiteit die mogelijk nog verder van u afstaat dan beleggen. De bedragen die ermee gemoeid zijn lijken groter te zijn. 'Moet je dan geen ondernemer zijn?'